Barcelona
Col·legi d'Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i
Enginyers d'Edificació de
Barcelona

BARCELONA
Bon Pastor, 5

www.apabcn.cat

Girona
Col·legi d'Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i
Enginyers d'Edificació de
Girona

GIRONA
Santa Eugènia, 19

www.aparellador.cat

Lleida
Col·legi d'Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i
Enginyers d'Edificació de
Lleida

LLEIDA
Plaça St. Joan 18, 5è-A

www.caatlleida.cat

Tarragona
Col·legi d'Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i
Enginyers d'Edificació de
Tarragona

TARRAGONA
Rambla del President
Francesc Macià, 6
www.apatgn.org

Terres de l'Ebre
Col·legi d'Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i
Enginyers d'Edificació de
les Terres de l'Ebre

TERRES DE L'EBRE
Ronda dels Docs, 6 · Tortosa

www.catebre.cat


Publicitat